top of page

Specjalizacje

PRAWO SPÓŁEK – FUZJE I PRZEJĘCIA SPÓŁEK

Nasi Adwokaci doradzają spółkom, a także ich akcjonariuszom i członkom zarządu we wszystkich aspektach prawa spółek, proponując rozwiązania najlepiej zaadaptowane do ich potrzeb.

 

Świadczymy usługi w szczególności przy następujących czynnościach :

 

  • Zakładanie spółek kapitałowych oraz osobowych, pomoc w wyborze właściwej struktury prawnej

  • Sporządzanie umów akcjonariuszy

  • Bieżąca obsługa spółek:

- Monitoring prawny, zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych

- Sprzedaże akcji i udziałów

- Przygotowanie i prowadzenie Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz posiedzeń zarządów spółek

- Dokonywanie zmian w statutach spółek

  • Operacje szczególne :

- Przejęcia spółek

- Umowy gwarancyjne

- Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki

- Fuzje, cesje i aporty częściowe udziałów

- Restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych, otwarcie kapitału zakładowego na wejście inwestorów

- Emisja akcji i obligacji

- Doradztwo i optymalizacja zarządzania spółką

- Postępowania sporne w zakresie prawa spółek przed sądami państwowymi i arbitrażowymi

- Przekształcenia spółek

bottom of page