top of page

Specjalizacje

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1. Prawo pracy

 

Kancelaria adwokacka De Foresta Avocats świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw i pracowników w zakresie:

 

- przygotowania dokumentów z zakresu prawa pracy,

 

- opiniowania działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników za granicą,

 

- reprezentowania pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy,

 

- reprezentowanie pracodawców w relacjach z francuską inspekcją pracy lub ubezpieczeń społecznych.

 

2. Prawo ubezpieczeń społecznych

 

We Francji, deklaracja wypadku przy pracy lub choroby zawodowej może spowodować duży wzrost kosztów finansowych dla przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 20 pracowników, szczególnie poprzez wzrost wysokości płaconych składek z tego tytułu oraz pociągnięcie przedsiębiorcy do odpowiedzialności prawnej.

 

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, kancelaria De Foresta Avocats rozwija intensywną działalność w specyficznych i skomplikowanych sporach w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych. Nasi adwokaci specjalizują się szczególnie w zakresie ryzyka zawodowego oraz sporów dotyczących wysokości składek.

 

Adwokaci kancelarii doradzają przedsiębiorstwom w zakresie optymalizacji ryzyka zawodowego, oraz reprezentują naszych klientów przed sądami do spraw ubezpieczeń społecznych.

 

W szczególności, świadczymy nastepujacę  usługi:

 

-   W zakresie prewencyjnym: higiena i bezpieczeństwo pracy, kontrole inspekcji pracy

 

-   Analiza wysokości notyfikowanych składek i kategorii ryzyka zawodowego

 

-   Doradztwo w zakresie właściwego postępowania przy deklaracji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w postępowaniu przed Kasami Chorych

 

-   Zarządzanie zwolnieniami z pracy

 

-   Doradztwo w zakresie odpowiedzialność prawnej pracodawcy

 

-   Odzyskiwanie zaistniałych nadpłat składek  

 

Reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniach przed wszystkimi właściwymi jurysdykcjami w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

 

bottom of page